Nguyб»…n thu trang - Nguyễn Thu Trang

Thu trang nguyб»…n Nguyễn Thu

Thu trang nguyб»…n Trang Thu

Thu trang nguyб»…n Nguyen Thu

Thu trang nguyб»…n Nguyen Thu

Trang Thu Nguyen, DPM, PA

Thu trang nguyб»…n TS. Nguyễn

Thu trang nguyб»…n Tik Toker

Thu trang nguyб»…n Tik Toker

Nguyễn Thu Trang

Thu trang nguyб»…n Thu Trang

Nguyen Thu Trang

Thu trang nguyб»…n Nguyễn Thu

Thu trang nguyб»…n Thu Trang

Tik Toker Inlil (Nguyễn Thu Trang)

As the Japan Amgen Scholars Program accepts international students, attending this program is like going around the world in only 8 weeks.

  • Nguyễn Thị Thu Trang Phó Trưởng Bộ môn, Bộ môn Công nghệ Phần mềm Tiến sỹ Khoa học Máy tính, trường Đại học Paris-Sud, Pháp, 2015 Thạc sỹ Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007 Kỹ sư Công nghệ Phần mềm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005 Email: trangntt soict.

  • Please call to confirm that we do service your specific area.

  • Trang tập trung nghiên cứu về tổng hợp tiếng nói, tóm tắt văn bản, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và quản lý hội thoại.
2021 cny.2359media.com